Medarbejdertilfredshedsanalyser

Glade medarbejdere skaber grundlaget for en god arbejdsplads

Glade medarbejdere er loyale, mere produktive og har ofte færre sygedage. De er ambassadører for virksomheden, da deres glæde og tillid smitter af på kunderne gennem deres motivation og lyst. Medarbejdernes tilfredshed afspejler sig derfor direkte på virksomhedens bundlinje og kundernes loyalitet.

En analyse af medarbejdernes trivsel kan bruges til at skabe forudsætninger for en endnu bedre arbejdsplads. Hos Bülow Management udarbejder vi analyser, der har til formål at skabe vished om organisationens styrker og forbedringspotentialer. Derudover skal de være med til at øge eller fastholde motivationen og graden af loyalitet, så medarbejdere bliver til ildsjæle for organisationen. Det gør vi ved at diagnosticere organisationens kompetencer, værktøjer og lederadfærd.

Analyse og diagnose

Vores analyse følger 3 steps:

  • Diagnosticere væsentlige indsatsområder ved at udvikle og tilpasse undersøgelsen til den enkelte organisations visioner og mål gennem forudgående interviews med nøglepersoner
  • Gennemføre undersøgelse og identificere kritiske indsatser med afsæt i undersøgelsesresultater
  • Udarbejde konkrete handlingsplaner til ledelse og procesejere. Ledelsen inddrages altid i processen og præsenteres for resultater og konkrete anbefalinger med henblik på at forankre læring og drive udvikling

Opnå størst muligt udbytte af jeres ressourcer

Det har i alle år været et særligt kendetegn for vores undersøgelser, at vi bruger statiske analysemetoder i vores rapportering af undersøgelsens resultater. Det sikrer, at organisationen ikke blot får identificeret niveauet for de udvalgte indsatsområder, men at de også bliver præsenteret for de mest effektive indsatser.

Uden disse statistiske analysemetoder risikerer organisationen at investere i indsatser, der ikke giver resultater, fremfor at høste gevinsten af effektive indsatsområder. Vi hjælper med at identificere disse indsatser, så I opnår et større udbytte af ressourcerne.

Vil du vide mere om medarbejder-
tilfredshedsanalyser?

Har du spørgsmål til vores analyser, eller ønsker du at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få et større indblik i dine medarbejders tilfredshed, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også få et Analysetjek ved at udfylde oplysninger på følgende link, og du vil herefter blive kontaktet med henblik på at få et konkret tilbud baseret på din virksomhed.

agreement-contract-handshake-approval

Kontakt os

chart-sales-profit-performance-analytics-graph

Få en analyse

person-man-identity-verified-approved-indian

Om os