Kundetilfredshedsanalyser

Skab gode oplevelser for kunden

Kundernes tilfredshed har stor betydning for virksomhedens omdømme. Det kan dog være svært at afkode, hvad kunden ønsker, og dermed også hvor man som virksomhed skal bruge sine ressourcer. Ofte forsøger virksomheder at tilfredsstille kunden på alle tænkelige områder, mens kunden i virkeligheden blot har høje forventninger til få parametre.

En analyse af kundernes oplevelse af virksomheden kan derfor skabe en større vished om, hvor man som virksomhed skal forbedre sig og på hvilke parametre, man skaber de største glædesoplevelser hos kunderne.

Hos Bülow Management udvikler vi spørgerammen i samarbejde med den gældende organisation. Vi vælger en erfaringsbaseret spørgeramme, der passer til virksomheden. Dette bidrager til at forstå kundeoplevelsen fra et eksternt synspunkt og derigennem diagnosticere kundeprocessen.

Resultater for at sikre, at organisationen bliver præsenteret for de mest effektive indsatser.

Analyse og diagnose af kundetilfredshed

Vores kundetilfredshedsanalyser bygger på følgende 3 steps:

  • Vi starter med at diagnosticere væsentlige indsatsområder. Undersøgelsen udvikles og tilpasses til den enkelte organisations visioner og mål gennem forudgående interviews med kunder
  • Herefter identificeres kritiske indsatser med afsæt i undersøgelsesresultaterne
  • Til sidst udarbejdes konkrete handlingsplaner til ledelse og procesejere. Ledelsen inddrages altid i processen og præsenteres for resultater og konkrete anbefalinger med henblik på at forankre læring og drive udvikling.

Vil du vide mere om vores kundetilfredshedsanalyser?

Har du spørgsmål til vores analyser, eller ønsker du at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få et større indblik i dine kunders tilfredshed, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også få et Analysetjek ved at udfylde oplysninger på følgende link, og du vil herefter blive kontaktet med henblik på at få et konkret tilbud baseret på din virksomhed.

agreement-contract-handshake-approval

Kontakt os

chart-sales-profit-performance-analytics-graph

Få en analyse

person-man-identity-verified-approved-indian

Om os