Medarbejderundersøgelse – Maksimer værdien af undersøgelsen

Vores nye værktøj ‘relations-analyse’ hjælper ledelsen til at fokusere på de områder i undersøgelsen, som betyder mest for medarbejderne. spørgsmålet er, bør ledelsen altid fokusere på de områder som scorer lavest?


Mange virksomheder vælger at gennemføre en medarbejderundersøgelse, som er et vigtigt element i udviklingen af arbejdspladsen, der bidrager til fastholdelse og tiltrækning af kompetente ressourcer. 

Hos ledelsen ligger der ofte en stor og til tider uoverskuelig opgave i at nedbryde undersøgelsens resultater til aktionspræget planer, derfor er risikoen at man aldrig kommer i nærheden af at udfolde de potentialer og den værdi som rapporten indeholder. Den opfølgende handlingsplan og implementeringen der følger i kølvandet, kan være en særlig udfordrende opgave hvis ikke man som ledelse ved hvilke faktorer, som har den største indflydelse på medarbejdernes oplevelse af virksomheden som arbejdsplads. Det har vi hos Bülow Management udviklet en løsning til. 

Hos os har det altid været afgørende, at vi i samarbejde med vores kunder – gør det nødvendige, på en enkel og sikker måde. Vi har derfor udviklet en relations-analyse, som indgår i analysens rapport og understøtter implementeringen af resultaterne. Det mener vi er en afgørende forudsætning for, at ledelsen efterfølgende kan lave implementere effektive handlinger. 

Relations-Analysen er baseret på en statistik metode, der undersøger sammenhænge mellem undersøgelsens kategorier og det overordnede tilfredshedsparameter. Således ved ledelsen nu ikke blot om medarbejderne vurderer at kategorien ’Personlig Udvikling’ ligger på et tilfredsstillende niveau, men de ved også hvor vigtig denne kategori er for medarbejderne. Dermed også hvor stor en indflydelse den har på medarbejderens overordnede tilfredshed med virksomheden som arbejdsplads. 

Det giver ledelsen mulighed for at prioritere analysens resultater og dermed sætte fokus på de områder, som betyder mest for virksomhedens medarbejdere og deres loyalitet overfor virksomheden.         

                                                                                                       

Eksemplet viser, at området “samarbejde med kolleger” har den største betydning for medarbejdernes tilfredshed i lige præcis denne virksomhed, mens “nærmeste leder” har den næststørte påvirkning. Med andre ord bør virksomheden fokusere på at disse to opnår en høj score hos medarbejderne. 

Så svaret på spørgsmålet, bør ledelsen altid fokusere på de områder som scorer lavest? Nej ikke nødvendigvis. Det kræver en forståelse af om området er vigtigt for medarbejderne. Vælger ledelsen at fokusere på et område der ikke er vigtigt, så opnår man ikke nogen effekt på den samlede medarbejdertilfredshed og dermed har man lavet ineffektive handlingsplaner. 

Kontakt Bülow Management for at høre mere om, hvordan I kan sikre en enkel og sikker gennemførsel samt implementering af jeres medarbejderundersøgelse.

Skriv et svar